Call » (+359) 2 444 66 77

 

 

“Смарт Аутомейшън ООД” е официален дистрибутор на digitalSTROM за България.

Фирмата ни е един от най-динамично развиващите се компании в своя сектор,  фирмата разполага с висококвалифициран екип от специалисти с дългогодишен опит.

Компанията подкрепя рационалното използване на енергия, което е един от най-важните приоритети на съвременното общество,  и реализира проектите си с цел да намали енергопотреблението.

Основната цел на управляващия екип на “Смарт Аутомейшън ООД” е да следва изискванията на клиента в процеса на работа съобразно международните стандарти.

Да предлага адекватни решения използвайки съвременни технологии.

Да оптимизира разходите за реализация  и завършването на обектите в срок, като следи за спазването на техниките за безопасност и качеството на извършваната работа

Фирмата е специализирана в извършването на следните дейности:

- Инженеринг и управление на проекти

- Проектиране

- Енергийна ефективност

- Проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения

- Проектиране, изграждане и поддръжка на електроинсталации

- Структурно окабеляване и изграждане на  компютърни и телефонни мрежи

- Проектиране и изграждане на противопожарни инсталации

- Монтаж на трансформатори, генератори,  КРУ, шинапроводи, ГРТ и етажни табла.

- Гаранционна поддръжка

Всички дейности се извършват съобразно местните и международните изисквания и стандарти за качество и безопасност.